הלוואות בערבות המדינה

מדינת ישראל מסייעת לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לשרוד תקופות קשות, להתקדם ולהתפתח, על ידי מתן הלוואות בערבות מדינה.

מטרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה היא לטפל בבעיית כשל הקיימת באשראי לעסקים בינוניים וקטנים על ידי העמדת ערבויות מדינה לבנקים הפועלים בקרן. כיום פעילים בקרן ארבעה בנקים שזכו במכרז: הפועלים, מזרחי-טפחות, אוצר החייל ומרכנתיל.

הקרן מספקת מימון לעסקים על ידי הלוואות הניתנות בפריסת תשלומים נוחה וריבית נמוכה מאוד, וזאת באמצעות מתן ערבות מטעם המדינה כלפי הבנקים בגובה של שבעים אחוזים. מבקש ההלוואה נדרש מצידו לערוב לעשרים וחמישה אחוזים נוספים, ומידת הסיכון שהבנק נוטל על עצמו הינה בגובה של כחמישה אחוזים.

קיימים מספר מסלולים , לדוגמא : להלוואה עד 100 אלף שקל יש מסלול מהיר. לעסק בהקמה יש הקלה מיוחדת, רק 10% בטחונות להלוואה של עד 300 אלף שקל. לעסקים ממש גדולים, עד 100 מיליון שקל מחזור לפני מע"מ, ניתן לקבל הלוואות עד 8% מהמחזור הכספי, כלומר עד 8 מיליון שקל.

אמנם מדובר בהלוואה נוחה ביותר אך חשוב לדעת כי תהליך הבקשה הינו סבוך למדי, ומורכב ממספר שלבים והליכים ביורוקראטיים. על מנת להימנע מהגשת בקשה שגויה אשר תוביל לפסילתה, מומלץ לפנות לקבלת סיוע וייעוץ מקצועי.

מנג'ר שירותי חשבונאות וניהול בע"מ , הינה חברה בעלת נסיון רב בגיוס מקורות מימון , כולל הלוואות בערבות המדינה וזאת בשיעורי הצלחה גבוהים מאד.


לבדיקת זכאות לקבלת ההלוואה  ללא תשלום וללא שום התחייבות מצידך    –  03-5373333.