תקציב / תקציב מול ביצוע

מטרת התקציב היא לתכנן את עתידו של העסק מבחינת הכנסות ,הוצאות ועוד.
בתכנון התקציב אנו נבנה את סעיפיו ע"פ מידת הרלוונטיות שלהם לעסק.
בעזרת בנייה נכונה של התקציב אנו נוכל לשלוט ולפקח על הפעולות הנעשות בעסק במהלך השנה.
במידה ואנו נדע כמה הקצבנו לכל סעיף וסעיף מדי חודש, היכולות לפקח על ההכנסות וההוצאות
תהיה רבה יותר.

כאשר אנו נכין תקציב ריאלי, המשקף את הפעילות העסקית הנתמכת בנסיון העבר או בנסיון השוק יהיה לנו כלי משמעותי מאד לעסק לצורך בחינת עמידה ביעדים והצמדות לתקציב שהוכן.