ניהול תזרים מזומנים

תזרים המזומנים שלך מראה לך את התמונה שמנהל הבנק שלך יראה בעתיד.

אחת הסיבות העיקריות לקריסת עסקים קטנים ובינוניים היא בעיה של תזרים מזומנים.

Depositphotos_67947769_uzi_david

מהו תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים הוא כל תחשיב שמראה לך בצורה מדויקת:

1) כמה כסף עומד להיכנס לעסק
2) כמה כסף עומד לצאת ממנו.

תזרים המזומנים צופה עתיד.

הוא מראה לך מה יהיה המצב הפיננסי שלך בעתיד: בעוד חודש, חודשיים, רבעון, שנה…

תזרים המזומנים שלך מראה לך את התמונה שמנהל הבנק שלך יראה בעתיד.

כאשר מכינים תזרים מזומנים ניתן לנהל את הסיכונים הפיננסיים, לבדוק את התכנון שנעשה בתוכנית העסקית מול הביצוע בפועל ולצמצם את ההפתעות למנהל ולבעלים.

ניהול תזרים מזומנים     |     תכנית עסקית     |     תקציב / תקציב מול ביצוע