חשבות וניהול כספים

לכל ארגון נדרשים שירותי חשבות וניהול כספים איכותיים תך התאמה לצרכים המשתנים ולהתפתחות של הארגון. שירותי חשבות וניהול הכספים של המשרד מאפשרים מתן סל שירותים מקצועיים התואם את צרכיו המשתנים של הארגון. השירותים המקצועיים ניתנים על ידי המשרד הן על בסיס קבוע והן על בסיס ליווי לפרויקט מיוחד.

שירותי החשבות וניהול הכספים כוללים, בין היתר, התמחות בניהול כספי, תזרים מזומנים, בקרה ותמחיר, תקציבים, ניתוחי כדאיות וליווי ויעוץ בהקמת מערכות חשבונאיות ופיננסיות הדרושות לניהול הארגון.